Karmienie butelką

Jeśli nie karmi Pani piersią z konkretnego powodu, dziecko będzie potrzebowało alternatywnego pokarmu  przez cały pierwszy rok życia.  

  • Prawdą jest, że nie udało się jeszcze zastąpić mleka matki gotowym produktem o takiej samej jakości. Jednak dostępne na rynku mleka dla niemowląt oferują większe bezpieczeństwo niż mleka przygotowywane w domu.  
  • Zapewniają one niezawodnie dobre odżywianie dziecka i są higienicznie bezpieczne, jeśli są prawidłowo przygotowane. 
  • Jeśli karmi Pani piersią i podaje mleko modyfikowane tylko dodatkowo, najpierw proszę podać dziecku pierś, a dopiero potem butelkę. 

Wczesne mleko pre- lub mleko początkowe w pierwszych miesiącach do pierwszego roku życia 

  • Preparaty do początkowego żywienia niemowląt są jak najbardziej podobne do mleka matki. Zostały one opracowane w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt.  
  • Mleko z oznaczeniem "Pre" jest najbardziej zbliżone do mleka matki. Jego zawartość białka jest podobna do mleka matki i zawiera laktozę jako jedyny węglowodan. 
  • Mleka z cyfrą "1" są również mlekami początkowymi. Zawierają one skrobię, a także laktozę i dlatego są bardziej sycące. Oba rodzaje mieszanek mogą być podawane w razie potrzeby, podobnie jak mleko matki. Są one odpowiednie od urodzenia i przez cały pierwszy rok życia. 

 

Ryzyko alergii 

Jeśli w najbliższej rodzinie (ojca, matki lub starszego rodzeństwa) występuje już choroba alergiczna, taka jak alergia pokarmowa, astma lub atopowe zapalenie skóry, dziecko ma również zwiększone ryzyko alergii. W takim przypadku należy omówić z lekarzem odpowiednią dietę. 

  • Jeśli nie karmi Pani dziecka piersią lub nie karmi go Pani wyłącznie piersią w przypadku zwiększonego ryzyka alergii, w Niemczech zaleca się tak zwaną żywność HA, tj. hipoalergiczne mleko dla niemowląt, w pierwszym miesiącu życia co najmniej do początku 5 miesiąca życia. Jego skład ma na celu zapobieganie identyfikowaniu przez dziecko zawartych w niej białek jako białek obcych. 
  • Reakcje alergiczne wywołane przez białka pokarmowe, zwłaszcza atopowe zapalenie skóry, można zatem często zmniejszyć, opóźnić lub, w najlepszym przypadku zapobiec im. 

Podobnie jak w przypadku zwykłych preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w handlu  dostępne są również mleka początkowe ("Pre", "1") i następne ("2") HA.

 

Cecha szczególna: alergia dziecka 

Jeśli u niemowlęcia zdiagnozowano już alergię, na przykład na białko mleka krowiego, nie wolno już podawać produktów HA. W takim przypadku konieczna jest specjalna żywność. W przeciwieństwie do żywności HA, taka wysoce zhydrolizowana żywność specjalna podlega specjalnym regulacjom prawnym, jest droga i dostępna tylko w aptekach. Dlatego należy zasięgnąć porady pediatry lub lekarza rodzinnego.